aktör&vänner säger tack... och går vidare...

Scenen drivs nu vidare under namnet Skogen, och leds av Johan Forsman och Johan Rödström, två av konstnärerna bakom aktör&vänner.

Vill du följa David Sperling klickar du här.

Vi hoppas snart kunna länka vidare till Åsa Gustafssons fortsatta verksamhet.

Här kan du se det som producerades under namnet aktör&vänner.

Slutligen vill vi tacka alla som under åren gjorde aktör&vänners verksamhet möjlig: Konstnärer, hjälpande händer, samarbetspartners och inte minst all den publik som besökte oss. Vi hoppas ni fortsätter följa våra nya äventyr.

Johan, Johan, David, Åsa & Louise
     


aktör&vänner says thanks... and moves on…

The venue is now called Skogen, and is runned by Johan Forsman and Johan Rödström, two of the artists behind aktör&vänner.

If you want to follow David Sperling, click here.

We hope soon to be able to link to the work of Åsa Gustafsson.

Here you find what was produced under the name aktör&vänner.

Finally we want to thank everybody who made the work of aktör&vänner possible; artists, helping hands, coproducers and, not the least, the audience. We hope you join us on our future adventures.

Johan, Johan, David, Åsa & Louise.aktör&vänner, Masthuggsterrassen 3, SE-413 18 Göteborg, Sverige, tel. +46-31-409862, e-mail: info [-at-] aktor.se